0
košík je prázdny

Už len 124,2 € do
dopravy zdarma

Vrátenie tovaru

Nepadol vám tovar "do ruky"? Obojok nie je na psa účinný? Nevadí!

Vašu zásielku máte právo vrátiť v lehote 30 dní od okamžiku, keedy ste ju obdržali. Alebo Vám tovar vymeníme za iný.

Kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky tovaru na e-shopu. . Od kúpnej zmluvy je možné odstúpiť do 30 kalendárnych dní od prevzatia tovaru viď Obchodné podmienky bod č. 5.

 

Ako tovar vrátiť alebo vymeniť:

Ak chcete tovar vrátiť alebo vymeniť, máte teraz dve možnosti ako to urobiť.

 

1) Zaslanie späť Slovenskou poštou alebo iným dopravcom

Zašlite tovar späť na adresu: Zásielkovňa.sk - Elektronickeobojky.sk, ID: 96211547, Kopčianska 92/A , Bratislava 851 01

Vrátený tovar starostlivo zabaľte aby nemohlo dôjsť k poškodeniu pri preprave. Do zásielky vložte kópiu faktúry a písomné odstúpenie od zmluvy. Vzor tlačiva o odstúpenie od kúpnej zmluvy - ke stažení zde

V adrese je nutné uviesť ID 96211547 !
Zásielky zaslané bez ID alebo na dobierku nebudú prevzaté!

2) Jednoduché vrátenie pomocou prepravcu Zásilkovna.cz.

Vrátený tovar starostlivo zabaľte aby nemohlo dôjsť k poškodeniu pri preprave. Do zásielky vložte kópiu faktúry a písomné odstúpenie od zmluvy. Vzor tlačiva o odstúpenie od kúpnej zmluvy - ke stažení zde

Zásielku odovzdajte na ktorejkoľvek pobočke Zásilkovna a obsluhe Nahláste tento kód: 96211547. Zoznam pobočiek vo Vašom blízkom okolí nájdete tu.
Cena služby je 3,9 € vr. DPH. O túto sumu Vám bude znížená vrátená suma.

Vzor formulára o odstúpení od kúpnej zmluvy - ke stažení zde

Vyplnený formulár o odstúpení spotrebiteľa od kúpnej zmluvvy priložte do zásielky k tovaru. Môžete ho tiež zaslať na náš email  info@elektronickeobojky.sk

 

Aký tovar nie je možné vrátiť?

Zo zákona spotrebiteľ nemôže odstúpiť najmä od zmluvy

 • o poskytovaní služieb, ak boli splnené s jeho predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty pre odstúpenie od zmluvy a podnikateľ pred uzavretím zmluvy oboznámil spotrebiteľa, že v takomto prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy
 • o dodávke tovaru alebo služby, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli podnikateľa a ku ktorému môže dôjsť behom lehoty pre odstúpenie od zmluvy
 • o dodaní alkoholických nápojov, ktoré môžu byť dodané až po uplynutí tridsiatich dní a ich cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávislých na vôli podnikateľa
 • o dodávke tovaru, ktorý bolo upravené podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu
 • o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom
 • o oprave, alebo údržbe prevedenej na mieste určenom spotrebiteľom na jeho žiadosť; to však neplatí v prípade následného prevedenia iných než vyžiadaných opráv či dodania iných než vyžiadaných náhradných dielov
 • o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu vybral a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť
 • o dodávke zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, pokiaľ porušil ich pôvodný obal
 • o dodávke novín, periodík alebo časopisov
 • o ubytovaní, doprave, stravovaní alebo využití voľného času, pokiaľ podnikateľ tieto plnenie poskytuje v určenom termíne
 • uzatvárané na základe verejnej dražby podľa zákona upravujúceho verejné dražby, alebo
 • o dodaní digitálneho obsahu, pokiaľ nebol dodaný na hmotnom nosiči a bol dodaný s predchádzajúcim výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty pre odstúpenie od zmluvy oznámil spotrebiteľovi, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy

Výnimku tvoria prípady, keď je odstúpenie od zmluvy výslovne dojednané.