0
košík je prázdny

Už len 124,2 € do
dopravy zdarma

Podmienky ochrany osobných údajov

I.

Základné ustanovenie

 1. Správcom osobných údajů podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len "GDPR") je fyzická osoba Daniel Mišura, IČ: 01210386 so sídlom Nad Tratí 138, 582 21 Pohled (ďalej len "správca")-
 2. Kontaktné údaje správcu sú:
 • adresa: Daniel Mišura, Dolní 152, 580 01 Havlíčkův Brod
 • email: info@elektronickeobojkypropsy.cz
 • telefon: +420 568 998 897.
 1. Za osobné údaje sa považujú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe: identifikovateľnou fyzickou osobou je osoba, ktorú je možné priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
 2. Správca neurčil poverenca pre ochranu osobných údajov.

 

II.

Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

 1. Správca spracovává osobné údaje, ktoré ste mu poskytl/a alebo osobné údaje a dalšie odvodené údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky, Vašim správaním na webe, údaje, ktoré vyplynuli z Vašej komunikácie.
 2. Správvca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné pre plnenie zmluvy.

Ide hlavne nie však výlučne o

 • identifikačné údaje, najmä priezvisko a meno, užívateľské meno a heslo, ak ste sa registrovali a email;
 • kontaktné údaje, ako je adresa doručenia, prípadne kontaktná adresa, alebo adresa Vášho bydliska, email, telefónne číslo prípadne Váš kontakt na sociálnych sieťach;
 • údaje o Vašich objednávkach a tovare, ktorý Vás zaujímal, bankový účet alebo iný platobný kontakt, informácie o vašich zásielkach a ich prevzatie;
 • údaje o hodnotení, čím sa rozumejú napríklad komentáre alebo recenzie naších služieb a tovaru;
 • údaje o vašom správaní na webu, najmä prezeraný tovar a služby, ktoré si zobrazujete, odkazy, na ktoré klikáte, spôsob pohybu na našom webe a posudzovanie obrázkov a tiež údaje o zariadení, z ktorého si náš web prezeráte, ako je IP adresa a z nej odvodená poloha, identifikácia zariadenia, jeho technické parametre ako operačný systém a jeho verzie, rozlíšenie obrazovky, použitý prehliadač a jeho verzie a tiež údaje získané zo súborov cookie a obdobných technológií pre identifikáciu zariadenia;
 • údaje o vašom správaní pri čítaní správ, ktoré vám zasielame, ako napríklad časy otvorenia správ a tiež údaje o zariadení, na ktorom správy čítate, ako je IP adresa a z nej odvedená poloha, identifikácia zariadenia, jeho technické parametry ako je operačný systém a jeho verzie a tiež údaje získané zo súboru cookie a obdobných technológií;
 • odvedené údaje, pod ktorými sa rozumejú osobné údaje odvedené z vášho nastavenia, údajov o službách, ktoré u nás objednávate, údajov o vašom správaní na webe a údajov o vašom správaní pri čítaní správ, ktoré vám posielame; najmä sa jedná o údaje o nákupnom správaní a vzťahu k rôznym službám.

 

III.

Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je:

 • plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, kedy ak si vytvoríte účet na niektorom z našich webov, spracovávame vaše identifikačné a kontaktné údaje, vaše nastavenia a údaje o vašich objednávkach (pokiaľ u nás neskôr objednáte), na základe plnenia zmluvy s vami, aby sme mohli viesť váš užívateľský účet. Zmluva, o ktorú sa naše spracovanie opiera, vzniká vytvorením vášho účtu. Ak u nás vytvoríte objednávku, vaše osobné údaje použijeme za účelom vybavenia vašej objednávky, znamená, že použijeme najmä
  • aby ste mohli dokončit svoju objednávku na webe, napríklad aby sa vám nezmazali údaje z rozpracovanej objednávky;
  • aby sme s vami mohli o objednávke komunikovať, napríklad vám zaslať jej potvrdenie;
  • pre potreby platby za tovar; v tejto súvislosti môžeme vaše údaje predať našim partnerom prevádzkujúcim platobný systém;
  • pre potreby doručenia tovaru; v tejto súvislosti môžeme vaše údaje predať našim partnerom prevádzkujúcim špedičné služby alebo výdajné miesta;
  • v súvislosti so zaistením a reklamáciou objednanej služby; v tejto súvislosti môžeme vaše údaje predať dodávateľovi služby;
  • v súvislosti s vašimi ďalšími požiadavkami, s ktorými sa na nás obrátite napr. pomocou telefónu či e-mailu.

Pre tento účet osobné údaje používame po dobu nevyhnutnú k vybaveniu vašej objednávky, prípadne vybavenie zmluvných požiadaviek, ako je reklamácia, minimálne však po dobu vyplývajúcu z požiadaviek splnenia zákonnej povinosti.

 • oprávnený záujem správcu na poskytovanie priameho marketingu (najmä pre zasielanie cielených a personalizovaných obchodných oznámení a newsletteerov alebo prispôsobenie webovej prezentácie pre zefektívnenie komunikácie a zlepšenie služieb) podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, keď pokiaľ si vytvoríte účet na našom webe, spracovávame vaše identifikačné a kontaktné údaje, vaše nastavenia, údaje o vašicch objednávkach (pokiaľ u nás neskôr objednáte) a údaje o vašom správaní na webe a správaní pri čítaní správ tiež na základe nášho oprávneného záujmu, a to za účelom:
  • získania informácií, na základe ktorých pre vás budeme môť naše služby v budúcnosti vylepšiť, najmä zisťovanie vašej spokojnosti s našimi službami; naším oprávneným záujmom je tu zlepšovanie naších služieb pre vás a
  • poskytovaním ponúk na mieru a cielené reklamy, ktoré vám môžeme zasielať emailom, textovou správou, pomocou sociálnych sietí, telefonátom alebo inými elektronickými prostriedkami, zalslať vám ich poštou alebo zobraziť na našom webe; tieto ponuky sa môžu týkať ako našich produktov a služieb, tak aj produktov a služieb tretích strán; naším oprávneným záujmom je tu efektívna propagácia našich produktov a služieb.
 • Aby sme vám mohli ponuku na mieru pripraviť, vyššie uvedené údaje analyzujeme a získavame z nich ďalšie odvodené údaje, ktoré pre tento účel používame. Takto môžeme použiť rovnako údaje o vašom správaní na webe, ktoré sme získali predtým než ste sa zaregistrovali (pokiaľ ste v Nastavení súkromia vášho prehliadača v minulosti nevypli personalizáciu webu), a môžeme zbierať údaje o vašom správaní na webe aj keď sa neprihlásite (napr. keď vás identifikujeme pomocou cookie). Podľa týchto údajov rozčleňujeme našich užívateľov do rôznych skupín, kedy každá skupina obdrží vlastnú špecifickú ponuku. Ak ste si teda na našom webe prezerali ponuku produktov, alebo ju rozklikli v emaily, ktorý sme vám poslali, tento produkt vám môžeme pri ďalšej návšteve zobraziť na niektorej stránke nášho webu, alebo vám zaslať emailom ponuku na tento produkt. Rovnako tak, ak ste si u nás objednali, môžeme vám zostaviť zoznam vami už skôr nakúpených produktov, napríklad pre ľahšie znovuobjednanie. Podľa toho, aký produkt ste si prezreli, môžeme tiež usúdiť do akej skupiny zákazníkov patríte, a podľa toho vám na webe, alebo emailom ponúknuť ďalšie služby, ktoré by vás podľa nášho posúdenia mohli zaujímať. Tieto údaje je možné tiež predať prevádzkovateľom reklamných systémov, aby vám zobrazili tento produkt v reklame na iných stránkach. Týmto prevádzkovateľom však v tejto súvislosti nepredáme žiadne ďalšie osobné údaje, aby vás mohli ďalej v tejto kontaktovať či identifikovať (ako napr. váš email alebo meno či bydlisko).
 • Za účelom ochrany právnych nárokov a našou vnútornou evidenciou a kontrolou, spracovávame údaje po dobu trvania premĺčacej doby (5 rokov) a jeden rok po jej uplynutí a ohľadom na nároky uplatnené na konci premĺčacej doby. V prípade zahájenia súdneho, správneho alebo iného konania spracovávame vaše osobné údaje v potrebnom rozsahu po celú dobu trvania týchto konaní a zostávajúcu časť premĺčacej doby po jeho ukončení.
 • váš súhlas so spracovanním pre účely poskytovania marketingu (najmä pre zasielanie cielaných a personalizovaných obchodných správ a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby. Pokiaľ na našom webe napíšete recenziu výrobku, spracovávame vaše identifikačné údaje a údaje z vášho hodnotenia nami ponúkaných produktov, tiež na základe vášho súhlasu so spracovaním, a to za účelom zdielania informácií o vašej spokojnosti s nami ponúkanými výrobkami s ostatnými návštevníkmi webu. Pre tento účel osobné údaje používame, pokiaľ neodvoláte váš súhlas so spracovaním.
 • plnenie zákonnej povinnosti, kedy na tomto právnom základe spracovávame vaše identifikačné a kontaktné údaje, údaje o objednávkach, a to z dôvodu dodžiavania najmä nasledujúcich zákonov:
  • zákona č. 89/2012 Zb., občiansky zákonník,
  • zákona č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa,
  • zákona č. 235/2004 Zb., o dani z pridanej hodnoty,
  • zákona č. 563/1991 Zb., o účtovníctve.

2. Účelom spracovania osobných údajov je:Zo

 • vybavenie vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú potrebné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutným požiadavkom pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany správcu plniť,
 • zaselanie obchodných správ a vykonávanie ďalších marketingových aktivít.

3. Zo strany správcu dochádza k profilovaniu v zmysle čl. 22 GDPR. S takýmto spracovaním ste poskytol/a svoj výslovný súhlas.

4. Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa. Predávajúci informuje, že osobné údaje bez súhlasu kupujúceho predáva najmä za účelom prevádzkovania e-shopu, prevádzkovanie reklamných správ, plnenie zmluvy špedičným partnerom dopravujúcim tovar a orgánom štátu na základe zákonnej povinnosti či rozhodnutia štátneho orgánu.

 

IV.

Doba uchovávania údajov

 1. Správca uchováva osobné údaje:
 • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
 • po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 15 rokov, ak sú osobné údaje spracované na základe súhlasu
 1. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.
 2. Pokiaľ kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov cookies pre účely marketingu, bude predávajúci uchovávať osobné údaje, a to IP adresa a údaje o správaní kupujúceho v sieti internetu za účelom optimalizácie reklamných oznamov. Bližšie informácie sú uvedené v súhlase s povolením cookies na webovej stránke predávajúceho.

 

V.

Príjemci osobných údajov (subdodavatelia správcu)

 1. Príjemci osobných údajov sú osoby:
 • podieľajúce sa na doručení tovaru / realizácii platieb na základe zmluvy,
 • zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu (WEBMEX PLUS s.r.o) a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,
 • zaisťujúce marketingové služby.
 1. Správca nemá v úmysle predať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.

 

VI.

Vaše práva

 1. Za podmienok stanovených v GDPR máte:
 • právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
 • právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne omedzené spracovanie podľa čl. 18 GDPR
 • právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 GDPR
 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR a
 • právo na prenositeľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.
 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedený v čl. III týchto podmienok.
 • právo sa opýtať, ako a kedy bolo s vyšimi osobnými údajmi nakladané.
 1. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov www.uoou.cz, v prípade, že sa domnievatem ž bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.
 2. V prípade, že kupujúci súhlasil so spracovaním osobných údajov na základe dobrovoľného súhlasu za účelom posielania marketingovýh oznamov a spraovaním osobných údajov cookies, má kupujúci právo odvolať kedykoľvek tento svoj súhlas, bez toho aby bola dotknutá zákonnosť spracovania daného osobného údaju založenná na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.
 3. Vo všetkých záležitostiach súvisiacich so spracovaním vašich osobných údajov, či už ide o otázku, uplatnenie práva, podanie sťažnosti či čokoľvek iného, sa môžete obracať na naše kontaktné údaje. Vašu žiadosť vybavíme bez zbytočného odkladania, maximálne však do jedného mesiaca. Vo výnimočných prípadoch, najmä z dôvodu zložitosti vášho požiadavku, sme oprávnení túto dobu predĺžiť o ďalšie dva mesiace. O takomto prípadnom predĺžení a jeho dôvode vás budeme informovať. 

 

VII.

Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 1. Správca prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
 2. Správca prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe.
 3. Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

 

VIII.

Súbory cookies

 1. Správca prehlasuje, že k ukládaniu nastavení a správnemu fungovaniu využíva súbory cookies. Používaním webu s ich používaním súhlasíte.
 2. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sú uložené vo vašom počítači, chytrom telefóne či inom zariadení, a ktoré sú užívané vo vašom prehliadači. Viac informácií o súboroch cookies môžete nájs tu. Súbory cookies využívame napr. pre
 • pre správnu funkčnosť košíku tak, aby ste čo najjednoduchšie dokončili svoju objednávku,
 • pre zapamätanie Vašich prihlasovacích údajov, tak, že ich nemusíte opakovane zadávať,
 • čo najlepšie prispôsobenie našich stránok Vaším požiadavkám vďaka sledovaniu návštevnosti, Vašom pohybe na stránkach a využitých funkciách,
 • zistenie informácií o prehliadaní reklám, aby sme Vám nezobrazovali reklamu na tovar, o ktorý nemáte záujem.
 1. Cookie je možné rozdeliť podľa ich funkčnosti na:
 • analytické, ktoré nám pomáhajú zvýšiť užívateľské pohodlie nášho webu tím, že pochopíme, ako ho užívatelia používajú,
 • konverzné, ktoré nám umožňuje analyzovať výkon rôznych predajných kanálov,
 • trackingové (sldovacie), ktoré v kombinácii s konverznými pomáhajú analyzovať výkon rôznych predajných kanálov,
 • remarketingové, ktoré používame pre personalizáciu obsahu reklám a ich správnemu zacieleniu,
 • esenciálne, ktoré sú dôležité pre základnú funkčnosť webu.
 1. Nastavenie použitia súborov cookies je súčasťou vášho internetového prehliadača, Väčšina prehliadačov súbory cookies vo výhodzom nastavení automaticky prijíma. Súbory cookies pomocou Vášho webového prehliadača môžete odmietnuť, alebo omedziť ich na Vami vybrané typy. Informácie o prehliadačoch a o spôsobe nastavenia predvolieb pre súbory cookies môžete nájsť na nasldujúcich webových stránkach alebo v ďalšej dokumentácii internetových prehliadačov.

IX.

Záverečné ustanovenia

 1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste sa oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 3. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste správcovi poskytol/a.

 

Tieto podmienky nadobúdajú učinnosť dňom 25.5.2018.