0
košík je prázdny

Už len 119,99 € do
dopravy zdarma

Výcvik s elektronickým obojkom

27. 7. 2017 13:31

Elektronické obojky patrí medzi výcvikové zariadenia, ktoré dokážu zefektívniť výcvik psa, alebo pomôžu odstrániť nevhodné správanie psa. V tomto článku sa dočítate, ako používať elektronické obojky a ako využiť ich potenciál na maximum.

Je výcvikový obojok vhodný pre Vašu potrebu?

Než si zaobstaráte elektronický obojok, je treba si ujasniť, z akého dôvodu si chcete túto výcvikovú pomôcku zakúpiť. Je potrebné zdôrazniť, že výcvikový obojok nie je samospasná riešenia a sám o sebe, bez správneho použitia, problémy vyriešiť nedokáže. Elektronický obojok možno prirovnať k veľmi dlhému vodítku, kedy pomocou obojku dokážete mať psa pod maximálnou kontrolou.

Asi najčastejší dôvod na obstaranie elektronického obojku, je odstránenie problémov s privolaním psa a úteky psa za zverou. Je ale nutné, aby pes daný povel poznal, bol ho schopný vykonať aspoň na vodítku. V opačnom prípade, ho ani pomocou obojku nedonútite cvik vykonať. Ideálne situácií pre použitie výcvikového obojku je, ak pes vo vašej tesnej blízkosti cviky vykonáva správne, ale akonáhle sa vzdiali alebo je rušený okolím, na povel nereaguje.

Výber vhodného obojku

Väčšina zákazníkov sa rozhoduje pri výbere elektronického obojku len podľa dosahu, a to aj napriek tomu, že obojky s extrémnymi dosahy sú pre väčšinu užívateľov úplne zbytočné. Postačujúce vzdialenosť býva obvykle do 500m. Nie je totiž vhodné používať elektrostatickú korekciu, ak nemáte so psom vizuálny kontakt. Môže sa stať, že pes niekde uviazne a neuváženým používaním elektrostatické korekcia môžeme psa ešte viac stresovať.

Ďaleko vhodnejšie je, sa zamerať na komfortnosť ovládania a vodotesnosť prijímača.

Medzi najlepšie výcvikové obojky z tohto hľadiska a navyše s výborným pomerom cena / výkon patrí obojok Aetertek AT-918C . Je vhodný pre väčšinu psov, môžem ho vrelo odporučiť.

Prvé použitie výcvikového obojku.

Ak ste si už obojok zaobstarali, je vhodné si pozorne prečítať návod na jeho použitie. Druhým krokom, ktorý vždy odporúčam, je si vyskúšať účinok elektrostatické korekcia sám na sebe. Vezmite jednoducho obojok do ruky a pritlačte elektródy na koži. Môžete vyskúšať všetky úrovne korekcie. Po tomto procese, určite budete s obojkom zaobchádzať oveľa obozretnejšie.

Návyk na elektronický obojok

Psy sú veľmi vnímaví tvory, a ak nebudeme pri použití postupovať správne, veľmi rýchlo zistia, že za všetko nepríjemné môže obojok. V takom prípade sa stane, že pes bude s obojkom na povely veľmi dobre reagovať, ale bez obojku tie isté povely nevykoná. Je preto vhodné najprv psa nechať obojku privyknúť. Teda nechať nejakú dobu psa obojok nosiť bez jeho používania. Ak budete psovi nasadzovať obojok pri každom venčení, bude to pre neho časom pozitívny signál, že prechádzka začína.

Druhy signálov výcvikových obojkov

Dnešné elektronické obojky najčastejšie používajú tri typy signálov, alebo ich kombinácie.

 • Zvukový signál - funguje ako píšťalka, stále o rovnakom tóne a intenzite. Signál vydáva priamo prijímač, takže je pre psa vždy počuteľný na akúkoľvek vzdialenosť
 • Vibrácie - bezbolestné upozornenia / korekcia. Najčastejšie sa používa ako upozorňujúci funkcie pred samotnou elektrostatickú korekciou. Môže sa ale tiež používať ako samotná korekcia alebo naopak ako pochvala na diaľku za správne vykonaný povel.
 • Elektrostatická korekcia - táto korekcia sa používa na korekciu nežiaduceho správania

Výučba základných povelov

V prípade, že sme zvládli zoznámenie sa s funkciou elektronického obojku a jeho účinky, môžeme začať s postupným výcvikom.

Povel "SADNI"

Poznámka: Počas výučby povelu "sadni" udržujte psa vo svojej blízkosti.

 1. Nasaďte psovi okrem tréningového obojku aj obyčajný, vychádzkový obojok spolu s 3 m vodítkom (vodítko musí byť pevné). Obyčajný obojok nasaďte nad tréningový obojok.
 2. Držte vodítko a tréningovú vysielačku v jednej ruke. Stlačte a držte bočné ovládacie tlačidlo na vyslanie zvukového signálu zároveň s říkáním povele "SADNI" - keď je to potrebné, zatlačte rukou na psa, aby si sadol. Akonáhle si pes sadne, prestaňte vysielať zvukový signál. Pochváľte psa. Tento povel opakujte niekoľkokrát, nezabúdajte psa pochváliť, keď povel splní.
 3. Keď si pes vždy po zadaní povelu a vyslanie zvukového signálu sadne, váš tréning je ukončený. Ak nie, pokračujte bodom 4.
 4. Držte vodítko a tréningovú vysielačku v jednej ruke. Zatlačte dolné ovládacie tlačidlo momentálnej korekcie zároveň s říkáním povele "SADNI" - keď je to potrebné, zatlačte rukou na psa, aby si sadol. Ak je to potrebné opakujte povel-korekciu-povel-korekciu. Akonáhle si pes sadne, prestaňte vysielať signál korekcie. Pochváľte psa. Tento povel opakujte niekoľkokrát - nezabúdajte však psa pochváliť keď povel splní.

Nezabúdajte, že tréningový obojok používate miesto vodítka. Použite preto momentálnej korekciu vždy vtedy, kedy by ste použili aj trhnutie vodítka k uposlúchnutie povelu.

Povel "KE MNE"

 1. Nasaďte psovi okrem tréningového obojku aj obyčajný vychádzkový obojok spolu s 3 m vodítkom (vodítko musí byť pevné). Obyčajný obojok nasaďte NAD tréningový obojok. ¨
 2. Držte vodítko v jednej ruke a tréningovú vysielačku v druhej.
 3. Počkajte, až sa pes od vás vzdiali.
 4. Stlačte a držte ovládacie tlačidlo na vyslanie zvukového signálu zároveň s říkáním povele "KE MNE" - keď je to potrebné, pritiahnite psa k sebe.
 5. Akonáhle k vám pes príde, prestaňte vysielať zvukový signál a pochváľte ho (s veľkou radosťou) za dobre zvládnutý úlohu.
 6. Rýchlo sa opäť pohnite smerom dozadu, či vás pes začína nasledovať. Zastavte as radosťou psa pochváľte.
 7. Opakujte tréning 3 - 6 krát.


Pokiaľ pes vždy po zadaní povelu a vyslanie zvukového signálu splní povel "ku mne", tréning je ukončený.
Ak nie, pokračujte bodom 8.

 1. Počkajte pokiaľ sa pes od Vás vzdiali. Stlačte a držte horné ovládacie tlačidlo na vyslanie nepretržité korekcie zároveň s říkáním povele "KE MNE" - ak je to nutné, pritiahnite psa k sebe.
 2. Akonáhle k vám pes príde, prestaňte vysielať signál korekcie a pochváľte ho (s veľkou radosťou) za dobre zvládnutú úlohu.
 3. Rýchlo sa opäť pohnite smerom dozadu kým vás pes začína nasledovať. Zastavte as radosťou psa pochváľte.
 4. Opakujte tréning 9 - 11 krát.
 5. Pokiaľ pes plní váš povel "ku mne" s použitím zvukového signálu alebo korekcia môže byť už pripravený na reagovanie bez použitia zvukového alebo statického signálu. Dajte si tréningovú prestávku a opäť sa vráťte k bodu č.3 za použitia iba zvukového signálu.

vyskakovanie


Psy väčšinou vyskakujú na ľudí, aby si získali pozornosť. Ak nechcete, aby pes vyskakoval na vás, členov vašej rodiny, priateľov či susedov je nutné, aby ste takéto správanie nepodporovali. Nepodporovaný takéhoto správania znamená, že vždy keď pes na niekoho vyskočí, bude nasledovať odmietavá reakcia.

Poznámka: Je vhodné, aby pes už poznal povel "SADNI".

 1. Nastavte korekciu o jeden stupeň vyššie ako je vhodná stimulačný úroveň pre vášho psa.
 2. Akonáhle chce pes vyskočiť, stlačte dolné ovládacie tlačidlo zároveň sa zadaním povelu "SADNI".
 3. Keď si pes sadne, prestaňte vysielať signál a psa pochváľte.
 4. Skúšajte si tento povel na rôznych miestach as rôznymi ľuďmi. Podobný proces môžete použiť aj pri kontrole nadmerného štekanie a pod.


záver
Pred použitím elektronického obojku, je vhodné, si prečítať nejakú knihu o výcviku psa. Čím viac budete mať informácií, tým väčšia je pravdepodobnosť úspechu pri výcviku vášho psa pomocou elektronického obojku.

Kategórie blogu
Obojky 2 články